Godt oppmøte på årsmøtet i Vivestad Bygderåd

Bygderådsmøte

Det var godt oppmøte på årsmøtet i bygderådet den 13. mars.  35 personer hadde funnet veien til Sagatun denne kvelden.

 

Kommunalsjef Unni Bu hadde innledningsvis en orientering om status for skoleordningen og elevtransport og ordfører Torvald Hillestad informerte om prossess knyttet til sammnslåing av Re og Tønsberg.

 

Styret i Vivestad Bygderåd

Det er i 2016 én endring i styret for Vivestad Bygderåd. Nytt medlem er Johan Christian Haugan, som erstatter Gunnar Eikeberg. Ifølge styrets leder Vidar Vallumrød er bygdefolk velkomne til å komme med spørsmål eller kommentarer til styret, se oversikt nedenfor:
 
Styremedlemmer: 
Vidar Vallumrød, leder, mob.nr. 917 32 441, e-mail vidavall@online.no 
Anne Kathrine Munkejord, 922 28 681, akglass@online.no 
Johan Christian Haugan, 402 48 115, jchri-ha@online.no 
Roger Evju, 986 44 607, evjuroger@gmail.com 
Thordis K. Skallist Hovet, 413 39 154, thordishovet@gmail.com 
Varamedlemmer: 
1. vara Sverre Langeland, 911 10 966, sverrelangeland@gmail.com 
2. vara Anne Lene  S. Haakenrud, 988 36 877, haakenru@online.no