Styret i Vivestad Bygderåd

Det er i 2016 én endring i styret for Vivestad Bygderåd. Nytt medlem er Johan Christian Haugan, som erstatter Gunnar Eikeberg. Ifølge styrets leder Vidar Vallumrød er bygdefolk velkomne til å komme med spørsmål eller kommentarer til styret, se oversikt nedenfor:
 
Styremedlemmer: 
Vidar Vallumrød, leder, mob.nr. 917 32 441, e-mail vidavall@online.no 
Anne Kathrine Munkejord, 922 28 681, akglass@online.no 
Johan Christian Haugan, 402 48 115, jchri-ha@online.no 
Roger Evju, 986 44 607, evjuroger@gmail.com 
Thordis K. Skallist Hovet, 413 39 154, thordishovet@gmail.com 
Varamedlemmer: 
1. vara Sverre Langeland, 911 10 966, sverrelangeland@gmail.com 
2. vara Anne Lene  S. Haakenrud, 988 36 877, haakenru@online.no