Velkommen til lørdagskafé høsten 2017

solsikke

Høstens lørdagskafé starter opp igjen lørdag 30 september.

Møt opp - her kunngjøres vinnerne av Vivestads store solsikkekonkurranse

Fiber i Vivestad

Fiber

Under Årsmøtet i Bygderådet ble det luftet interessen for fibernett i Vivestad. I den forbindelse ble det satt ned en gruppe som skal arbeide med dette på bygdas vegne.  Vi har tatt kontakt med Telenor som forteller at det ligger en del fiber i Vivestad allerede.  Som mange sikkert har sett er de i full gang med å grave ned fiber i Vassås, her er det Viken Fiber som er valgt og de har fått en etableringspris på 9999,- per hustand. Hvilken etableringskostnad vi ender opp med vet vi ikke før vi har en interesseliste på plass, men det ligger nok i det lende.

På intiativ fra bygderådet er det nå distribuert en lapp med oppfordring til å melde interesse. Detaljer om saken finner du ved å lese videre.

Godt oppmøte på årsmøtet i Vivestad Bygderåd

Bygderådsmøte

Det var godt oppmøte på årsmøtet i bygderådet den 13. mars.  35 personer hadde funnet veien til Sagatun denne kvelden.

 

Kommunalsjef Unni Bu hadde innledningsvis en orientering om status for skoleordningen og elevtransport og ordfører Torvald Hillestad informerte om prossess knyttet til sammnslåing av Re og Tønsberg.

 

Styret i Vivestad Bygderåd

Det er i 2016 én endring i styret for Vivestad Bygderåd. Nytt medlem er Johan Christian Haugan, som erstatter Gunnar Eikeberg. Ifølge styrets leder Vidar Vallumrød er bygdefolk velkomne til å komme med spørsmål eller kommentarer til styret, se oversikt nedenfor:
 
Styremedlemmer: 
Vidar Vallumrød, leder, mob.nr. 917 32 441, e-mail vidavall@online.no 
Anne Kathrine Munkejord, 922 28 681, akglass@online.no 
Johan Christian Haugan, 402 48 115, jchri-ha@online.no 
Roger Evju, 986 44 607, evjuroger@gmail.com 
Thordis K. Skallist Hovet, 413 39 154, thordishovet@gmail.com 
Varamedlemmer: 
1. vara Sverre Langeland, 911 10 966, sverrelangeland@gmail.com 
2. vara Anne Lene  S. Haakenrud, 988 36 877, haakenru@online.no