Konsert med Lars Martin Myhre med musikere i Vivestad kirke søndag 24. mars kl 18

Vivestad får storfint besøk søndag 24. mars. Da holder Lars Martin Myhre og medmusikerne Perry Stenbäck og Terje Johannesen konsert i Vivestad kirke - "Under en høyere himmel".

 

Les mer om konserten: Presseskriv LMM - PS - TJ

Se mer på https://www.facebook.com/LarsMartinMyhre

 

Her gjelder det å kjenne sin besøkelsestid!

Gudstjenester og andre arrangementer i Vivestad menighet 1. halvår 2019

Søndag 27. januar kl. 18.00:  Kveldsgudstjeneste ved sokneprest Jon-Geir Dittmann. Vekt på sang og musikk.

 

Søndag 24. februar kl. 11.00:  Gudstjeneste ved tidligere sokneprest Nils Øyvind Kjøl. Årsmøte for Vivestad menighet i kirken etter gudstjenesten. Kirkekaffe.

 

Søndag 31. mars kl. 11.00:  Gudstjeneste ved prost emeritus Asbjørn Bårnes. Kirkekaffe.

 

Mandag 8. april kl. 18-20:  Årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelps «Rent vann-prosjekter». Dør-til-dør aksjon. Husk kontanter. Ta vel imot bøssebærerne!

 

Søndag 21. april kl. 09.00 (1.påskedag):  Påskedags otte i kirken ved Jon-Geir Dittmann. Etterpå: Påskefrokost på Sagatun.

 

Søndag 5. mai kl. 11.00:  Gudstjeneste ved Jon-Geir Dittmann. Markering på kirkebakken av Frigjøringsdagen etter gudstjenesten. Nedlegging av krans ved minnesteinen. Gla’gjengen spiller. Kirkekaffe.

 

Søndag 16. juni:  Tur langs Prestestien fra Vivestad kirke til Fon kirke. Buss fra Fon kirke kl 09:00. Avgang fra Vivestad kirke kl 9.30. Gudstjeneste kl 12.00 i Fon kirke ved Ragnhild Christoffersen.

 

Søndag 30. juni kl. 11.00:  Sommergudstjeneste ved Jon-Geir Dittmann.

 

Søndag 4. august kl. 11.00:  Sommergudstjeneste ved Ragnhild Christoffersen.

 

Nærmere informasjon om gudstjenestene og andre arrangementer i kirken vil bli lagt ut på vivestad.no noen dager i forveien av hvert arrangement.

 

Trenger du skyss – ring tlf.nr 982 33 203. 

 

Vivestad menighetsråd

Flott markering av kirkens 100-års jubileum

Kirkejub10

Med festgudstjeneste og fullsatt kirke ble 100-jubileet til Vivestad kirke markert søndag 16. februar.  Det var fleste bygdefolk og se, men også mange fra andre deler av Re kommune og fra nabobygdene var tilstede