Ramnesiana er digitalisert

Ramnesiana var det årlige heftet som Ramnes Historielag utgav i årene 1977 - 2002, bortsett fra i 1978 og 1987. Disse heftene er nå digitalisert.

Ramnesiana vivestad

I 1978 ble det ikke laget noe Ramnesiana, og i 1987 skrev Kaare Frøland og John Rønningen "Ramnes kommune gjennom 150 år" i anledning 150-års jubileet for formannskapslovene av 1837. Dette ble gjort på oppdrag fra Ramnes kommune.

 

Hva finner du i Ramnesania? Svaret er vel: Det meste! Bygdas historie, bygninger, hendelser, personer, anekddoter, gode historier, intervjuer med mange eldre; kort sagt mye som omhandler gamle Ramnes kommunes historie.

 

Fra 2003 har Ramnes Historielag utgitt Re-Minne hvert år, dette er i samarbeid med Våle Historielag. Årets Re-minne er forhåpentligvis i postkassene før jul.

<< Tilbake