Årsmøte Vivestad IF

Årsmøte i Vivestad IF avholdes mandag 23. mars kl. 19.30 i møterommet på Sagatun.

 

Eventuelle saker som ønskes tatt opp må meldes til Odd Roar Sulutvedt senest 12. mars.

 

 

Vivestad idrettsfor.JPG

Foreløpig saksliste:

 

1. Åpning. 

 

2. Godkjenning av  

      a) Innkalling

      b) Dagsorden

 

3. Valg av  

     a) Møtedirigent

     b) Referent

     c) En person i tillegg til referent til å underskrive protokoll

 

4. Årsberetning for 2014. 

 

5. Årsregnskap for 2014. 

 

6. Innkomne forslag. 

                   

7. Fastsettelse av kontingenter. 

 

8. Budsjett for 2015. 

 

9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan. 

 

10. Valg. 

 

11. Avslutning. 

<< Tilbake