Bygderådet inviterer til to møter onsdag 18. mars på Sagatun

 

Onsdag 18. mars skjer det to møter i regi av bygderådet.

Kl. 19.00 blir det informasjonsmøte om arbeidet med nye kommunegrenser/eventuell grensejustering. Deretter, kl. 20.15, holder bygderådet sitt årsmøte.

I forbindelse med årsmøtet vil representant fra vegvesenet være tilstede, jfr. punktet om fv 312, Vivestadlinna.

 

 

Kl. 19.00 Informasjonsmøte om nye kommunegrenser/eventuell grensejustering:

 

Hva skjer med Re kommune, kommunesammenslåing eller fortsatt egen kommune?

Hva med "grensejusteringer", bør Vivestad og Høyjord bli felles bygd eller fortsette som nå? Ordførerne Thorvald Hillestad, Re, og Bjarne Sommerstad, Andebu, deltar.

Naboer i Høyjord inviteres til møtet.  

 

Kl. 20.15 Årsmøte i Vivestad Bygderåd: 

 

Vanlige årsmøtesaker, inkl. årsmelding og regnskap for 2014, ellers på dagsorden:

  • Styret foreslår to innspill til ny kommuneplan for Re kommune:
    • Sette av mer areal til boligbygging i Bårnesfeltet/Kirkeåsen nord
    • Disponere areal til framtidig gang- og sykkelsti fra kirken til Sagatun
  • Henvendelser til Statens vegvesen om fv. 312,Vivestadlinna (representant fra vegvesenet er tilstede)
  • Ønsker vi 17. mai-feiring i bygda? 
  • Valg av to styremedlemmer og ett medlem i valgkomiteen

Hilsen styret i Vivestad Bygderåd

Vidar Vallumrød, leder (tlf. 917 32 441). Styremedlemmer: Anne Kathrine Munkejord (922 28 681), Gunnar Eikeberg (467 44 518), Roger Evju (986 44 607), Thordis K. Skallist Hovet (413 39 154), 1 vara. Sverre Langeland (911 10 966), 2. vara. Anne Lene S. Haakenrud (988 36 877)

 

 

<< Tilbake