Kommunens informasjonsmøte godt besøkt - blir det kommunesammenslåinger?

Kommunens tredje møte om arbeidet med mulig ny kommunestruktur ble holdt i Vivestad 31. august. Omkring 75 stk. besøkte møtet der alle åtte partiene som stiller liste ved høstens valg var representert.  De fleste partiene anbefaler sammenslåing til en større kommune.

folkemøte åpning

 

 Kommuneplanlegger Inger Christensen var først ute og redegjorde for den såkalte "mulighetsstudien for flersenterkommunen". Denne vil i tilfelle bestå av Hof, Holmestrand, Re og Sande (4K). Velger Sande å gå mot Drammen gjenstår de tre førstnevnte (3K) som et mulig alternativ.

 

Rådmann Trond Wifstad orienterte om sin utredning "Utredning og vurderinger av konsekvenser dersom Re består som egen kommune", bestilt av kommunestyret. Rådmannens konklusjon er at de negative konsekvensene ved å være egen kommune er klart større enn de generelle fordelene.

 

Nesten alle partiene varsler at de i utgangspunktet ønsker kommunesammenslåing. Samtidig vil de respektere et eventuelt nei fra folkeavstemningen 13. og 14. september. Dog tar noen her et visst forbehold dersom oppslutningen blir på under 50 %. SV kjører en egen linje der de tar klar avstand fra sammenslåing, dvs. Re bør fortsette som egen kommune. SV vil imidlertid også respektere resultatet fra folkeavstemningen.

 

Vivestad er blant de stedene i kommunene der spørsmålet om en eventuell grensejustering (mot Høyjord) kan komme opp. Det vil i tilfelle skje etter valget og etter at den nye kommunestrukturen er avklart. Den såkalte skoleavtalen vil her stå sentralt.

 

Det finnes mer stoff om arbeidet med ny kommunereform på kommunens hjemmeside og facebook.

<< Tilbake