Bygderådets referat fra informasjonsmøte i Bårnesveien Vel

Vi i bygderådet ble invitert til informasjonsmøte i Bårnesveien vel angående etablering av omsorgssenter for mindreårige flyktninger i Bårnesveien 1. Firmaet LØFT AS har kjøpt Bårnesveien 1 i Vivestad for å etablere et omsorgssenter for mindreårige flyktninger (under 15 år).

Bakgrunnen for etableringen her i Vivestad er at det er få steder hvor det er hus med 10 soverom. Og dette måtte skje raskt p.g.a krisen vi nå ser i Europa. Vi i bygderådet syns det er flott at Re Kommune og Vivestad tar en del av dugnaden som vi ser i Europa i disse dager. Det ble også informert fra kommunen ved kommunalsjef Mette Halvorsen og ordfører Thorvald Hillestad om blant annet lover og regler rundt det å etablere et slikt omsorgssenter i et boligområde. På spørsmålet: Trengs det bruksendring? er svaret nei. Det trengs ikke bruksendring, da dette skal være et så normalt hjem som mulig for barna og ikke en institusjon.

 

Pr i dag bor det 4 ungdommer der i alderen 13-15 år. Disse kommer fra Afghanistan. Det er plass til 7 stk., så det vil komme flere og med ulike nasjonaliteter. Grunnbemanningen er 6 ansatte som går i en 3-3 turnus, slik at det alltid er 2 voksne der sammen med barna. De ansatte har høyskoleutdanning og det er flere nasjonaliteter som arbeider der og det gir kompetanse på flere forskjellige språk.

 

Barna skal begynne på Revetal ungdomsskole etter høstferien, mandag 6. oktober. De er veldig motivert for å lære språk og å begynne på skolen. De liker å spille fotball og er interessert i å ta del i aktiviteter i bygda.

 

Vi i bygderådet håper alle i bygda vil møte flyktningebarna med et varmt smil og bidra til at de føler seg velkommen i bygda og får en fin tid her.

<< Tilbake