Årsmøte i Vivestad Grunneierlag

Rovviltfatet

Johan Anders Langved fortsetter som leder i Vivestad Grunneierlag. Hele det sittende styret fortsetter etter at styremedlemmer på valg fikk fornyet tililt fra de frammøtte.

Kjetil Strånd ble tildelt grunneierlagets rovdyrfat til odel og eie etter å ha tatt tre napp i fatet.

Gratulerer til Kjetil for god jakting!

Kjøpe jaktkort i Vivestad

Søknad om jaktkort sendes formann i Vivestad Grunneierlag, Johan A. Langved, Valmestadveien 66, 3175 Ramnes, jande-la@online.no, tlf 456 00730, innen 1. august.
 
Grunneierlagets område, totalt ca 35 000 dekar, er delt i 5 jaktsoner; sone 1 - 5. Sone 1: syd-øst, Sone 2: nord-øst, Sone 3: nord-vest, Sone 4: vest midtre, Sone 5: syd-vest.
 
Jaktkortpriser: 
Småvilt; alt jaktbart småvilt med unntak av orrfugl/storfugl og bever: 
Sesongkort, utenbygdsboende: kr 800,-
Sesongkort, innenbygdsboende: kr 400,-
 
Bever: 
Sesong: kr 300,-
 
 
 

Vivestad Grunneierlag selger fiskekort via mobilen

~Fiskekort 006.jpg
Nå kan du kjøpe fiskekort til samtlige vann i Vivestad Grunneierlags område ved å sende en SMS via din mobiltelefon. I følge leder i Vivestad Grunneierlag, Johan Anders Langved, er det rimelig enkelt, oversiktlig og du slipper å ha med deg penger når du skal på fisketur. Regninga har du 14 dager på deg til å betale i banken eller via din egen nettbank.