Årsmøte Vivestad Ungdomslag - ny dato!

OBS: På grunn av jobbturnus er årsmøtet utsatt til 7. april!

 

Årsmøtet avholdes på Sagatun, møterommet, torsdag 07.04.2016, kl. 19.00.

 

Eventuelle nye saker til dagsorden må meldes til Tor Anders Fevang torfev@gmail.com  innen

03.03.16.

 

 

Dagsorden:

 

 

1.      Velkommen

2.      Valg av protokollfører og undertegnere

3.      Årsberetning

4.      Regnskap

5.      Styrets forslag til budsjett

6.      Innkomne saker. 

7.      Valg

8.      Undertegning av protokoll.

 

Enkel servering.

<< Tilbake