Årsmøte Vivestad IF

Årsmøte i Vivestad IF 

 

Årsmøtet avholdes onsdag 30.03.16 kl. 20.00 på Sagatun.

 

 

Følgende saker foreligger til behandling:

 

         1. Åpning. 

 

         2. Godkjenning av  

         a) Innkalling

         b) Dagsorden

 

         3. Valg av  

         a) Møtedirigent

         b) Referent

         c) En person i tillegg til referent til å underskrive protokoll

 

         4. Årsberetning for 2015. 

 

         5. Årsregnskap for 2015. 

 

         6. Innkomne forslag. 

         a) Innmelding i bordtennisforbundet

 

         7. Fastsettelse av kontingenter. 

 

         8. Budsjett for 2016. 

 

         9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan. 

 

       10. Valg. 

 

       11. Avslutning. 

<< Tilbake