Treningsrom på Sagatun

Vivestad Idrettsforening og Bygdehuset Sagatun har gått sammen om å få til et treningsrom på Sagatun. Sagatun har stilt et rom til disposisjon, mens Vivestad IF har ordnet med treningsapparater. Søndag 07.01.2018 ble rommet tatt i bruk, og rommet vil være åpent som følger:

 

Mandager 18.00 - 21.00 og torsdager 18.00 - 21.00.

Treningstidene kan forskyves, endres eller utvides, følg med på Vivestad IFs facebooksider (klikk på bildet).
Det kreves medlemskap i Vivestad IF samt en signert avtale, begge deler ordnes ved fremmøte.Treningsrom

Treningsrommet er muliggjort ved bingooverskudd som Vivestad IF har mottatt. Bingoen er foreningens klart viktigste inntektskilde, og foreningen takker alle som gjør en innsats for å kunne skaffe midler til bygda.

Treningsrommet er et tilbud der man trener på egenhånd, det vil altså ikke være instruktører eller trenere til stede. Rommet vil derfor ikke være en erstatning for trening på treningssenter, men det vil være et såkalt lavterskeltilbud der alle kan komme i gang med trening. Initiativet har kommet fra ungdommer i bygda, la oss håpe at dette kan inspirere både unge og gamle til fysisk aktivitet. Vi har satt en nedre aldersgrense for bruk av rommet til personer født i 2003 (fyller 15 år i 2018).

Vivestad idrettsforening håper at rommet blir flittig brukt, og at bygdefolket og medlemmene setter pris på tiltaket. Hvis du har spørsmål, så ta kontakt med Vivestad IF på epost, eller via vår facebookside (klikk på bildet).

<< Tilbake