Velkommen til gudstjeneste i Vivestad kirke søndag 25. februar kl 11

Etter gudstjenesten blir det årsmøte for Vivestad menighet og kirkekaffe.

Gudstjenesten er ved sokneprest Jon-Geir Dittmann og kantor Truls Gran. Offer til menighetsarbeidet i Vivestad.

 

Årsmøtet holdes i kirken og starter umiddelbart etter gudstjenesten. Kirkekaffe.

 

Vivestad menighetsråd - årsmelding 2017

<< Tilbake