Vivestad Bygderåd - årsmøte

Vivestad Bygderåd inviterer til årsmøte på Sagatun torsdag 28. mars kl. 19.00.

 

Bygderådets formål er å samle bygdefolk og ivareta bygdas interesser på best mulig måte. Alle som bor i Vivestad regnes som medlemmer (det foreligger ingen medlemskontigent).

Vi ønsker velkommen til bygderådets årsmøte

 

torsdag 28. mars kl. 19.00  i lillesalen på Sagatun.  

 

Eventuelle saker til dagsorden må meldes til Ida Tyborgnes (idachty@gmail.com)  innen 18.03.19.

 

Saksliste:

1.      Åpning

2.      Godkjenning av innkalling og dagsorden

3.      Valg av møteleder og møtesekretær

4.      Godkjenning av årsmelding v/sekretær

5.      Godkjenning av regnskap v/kasserer

6.      Orienteringer:

         -Status for arbeidet med fiber i Vivestad

         -Eventuelle innkomne saker

7.       Valg

 

Det serveres kaffe og nogo attåt.

 

Hilsen styret i Vivestad Bygderåd

Ida Tyborgnes, leder (tlf. 970 93 166)

Anne Kathrine Munkejord (922 28 681)

Johan Christian Haugan (402 39 154)

Thordis K. Skallist Hovet (413 39 154)

Marius Myhre (474 83 086)

Sverre Langeland (1. vara, 911 10 966) 

Anne Lene Sjue Haakenrud (2. vara, 988 36 877)

<< Tilbake